verlof

Hier vind je alle blogs en vlogs over de verlofregelingen die bij wet geregeld zijn in Nederland.


index mam dad
Na je zwangerschapsverlof komt er een moment dat je weer aan het werk gaat. Alles is geregeld, de opvang, je ouderschapsverlof, niks over het hoofd gezien? Gelukkig! Voor dat je weer gaat werken, zul je waarschijnlijk een gesprek met je direct leidinggevende hebben. In sommige gevallen zal het rooster er […]

Weer aan het werk?


zorgverlof
Iedere werkende Nederlander heeft recht op zorgverlof. Daar zijn verschillende regelingen voor, maar ik ga het nu hebben over het kortdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof houdt in dat een werknemer recht heeft op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van o.a. een echtgenoot, een geregistreerd partner […]

Zorgverlof. Weet jij hoe het werkt?