Dagelijkse archieven: maart 24, 2017


zorgverlof
Iedere werkende Nederlander heeft recht op zorgverlof. Daar zijn verschillende regelingen voor, maar ik ga het nu hebben over het kortdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof houdt in dat een werknemer recht heeft op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van o.a. een echtgenoot, een geregistreerd partner […]

Zorgverlof. Weet jij hoe het werkt?