Weer aan het werk?


Na je zwangerschapsverlof komt er een moment dat je weer aan het werk gaat. Alles is geregeld, de opvang, je ouderschapsverlof, niks over het hoofd gezien? Gelukkig!

Voor dat je weer gaat werken, zul je waarschijnlijk een gesprek met je direct leidinggevende hebben. In sommige gevallen zal het rooster er weer op aangepast moeten worden. En als je minder gaat werken, zullen de dagen en uren besproken moeten worden.

Rechten bij terugkeer na zwangerschapsverlof.

Als je terug keert na een zwangerschapsverlof heb je een aantal rechten. Deze zijn helaas bij veel partijen niet duidelijk. Te vaak hoor ik verhalen van vrouwen waarbij de druk meteen hoog wordt opgevoerd, of die plotseling worden over geplaatst. Dit alles staat beschreven op de website van het College Voor de Rechten van De Mens. Onderstaand bericht is van hun website.

 

Terugkeer na verlof

Een vrouw die terugkeert van zwangerschap- en bevallingsverlof heeft het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar haar baan of een gelijkwaardige functie terug te keren. Ook heeft ze het recht om te profiteren van elke verbetering in de arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens haar afwezigheid aanspraak zou hebben kunnen maken.

Dit betekent dat na terugkeer van het verlof een verslechtering van de arbeidsomstandigheden of -voorwaarden vanwege de zwangerschap niet is toegestaan. Uitgangspunt is dat de werkneemster na het verlof in haar oude functie terugkeert. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie waarbij haar functie is opgeheven, dan moet de werkgever nagaan of een soortgelijke functie beschikbaar is. Een soortgelijke functie is een functie waarbij de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden gelijk zijn. De werkgever mag een verzoek om na verlof minder (of meer) uren te gaan werken afwijzen als deze kan aantonen dat het niet mogelijk is de oude functie in minder uren uit te oefenen. Of dat een functie met een dergelijke arbeidsomvang niet te realiseren is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Een werkgever discrimineert als hij een werkneemster niet in haar oude functie terug laat keren omdat hij vanwege het moederschap twijfelt of zij dit wel aankan. De functiewijziging kan wel zijn toegestaan als deze alleen te maken heeft met het functioneren van de medewerkster. Dan moet de werkgever dat wel aantonen.

Bron: http://cgblive.ilumy.com/meer-over-zwanger-en-werk

 

Zoals je kunt lezen kan de interpretatie van deze tekst best ruim genomen worden. Dit kan voor vervelende situaties zorgen.

 

De werkelijkheid.

 

Ik zelf werd direct na mij verlof overgeplaatst naar een filiaal 35 km verder op. Dit zorgde ervoor dat ik meer opvanguren moest maken en dat dus moest regelen. Ook moest ik vanaf het betreffende treinstation ongeveer een kwartier lopen, terwijl ik nog herstellende was van mijn bekkeninstabiliteit. Ik weet intussen dat dit niet gebeurd is, omdat ze mij niet meer in dienst wilden, maar zo voelde het wel. Ik werk nog steeds bij deze werkgever, wij zijn er goed uitgekomen. Maar er werd niet vanuit mijn positie gedacht.

Wat ook vaak gebeurd is dat de druk heel snel weer wordt opgevoerd. Er moet immers of een training of andere informatie ingehaald worden. En ze zal er wel weer veel zin hebben, dus dat kan prima, is vaak de gedachte. Helaas is de werkelijkheid anders. Het hoofd van de bevallen vrouw zit nog erg veel bij haar gezin, dit komt mede door de hormonen. Die hormonen kunnen niet zomaar uitgeschakeld worden en dat wordt wel verwacht. Die hormonen zorgen ervoor dat haar hele lichaam en geest nog steeds volledig in dienst staat van het geboren kindje. Dit is natuurlijk allemaal niet voor niks. De natuur regelt dit zodat de vrouw voor het kindje blijft zorgen, wat er ook verder om haar heen gebeurd. Dit wordt ook wel leeuwinnen gedrag genoemd. En die benaming zegt, wat mij betreft, heel veel.

Helaas zorgt dit ook voor veel onbegrip. Als je werkt kun je dat toch wel uitschakelen? Je gaat toch voor de volle 100 procent voor je baan? Maar zo werkt dat niet. Door dit wel van je terug kerende werknemer te verwachten voer je de druk te snel te veel op. En de gemiddelde werkgever weet ook waar dat toe kan leiden. Ziekmelding en vervolgens uitval. En dat is toch niet wat de gemiddelde werkgever wil.

 

 

index mam dad

 

 

Voorkomen is beter dan genezen.

 

Hierom zou de regelgeving en wetgeving duidelijker moeten zijn. Maar we moeten het doen met wat we hebben. Daarom zou ik graag zien dat de voorlichting naar zowel werknemers en werkgevers beter en duidelijker wordt. Bovendien is er weer discussie opgelaaid over zwangerschapsdiscriminatie. Dat die weer oplaait zegt genoeg, in Nederland kunnen de regelingen beter, duidelijker en uitgebreider! En niet alleen dat, ook de werkgevers en daarmee de HR managers moeten zich meer in dit onderwerp verdiepen. Het zal altijd blijven, we stoppen niet ineens met kindjes krijgen. En dat is maar goed ook. Het is alleen jammer dat de bedrijven, werkgevers en de overheid, daar niet op 1 lijn over zitten.

Daarom ben ik voor voorkomen is beter dan genezen. Ga het gesprek aan met je werknemer. Wat kun je? Wat wil je? Hoe zie jij jouw terugkeer? En de werknemer zal dit dan ook eerlijk moeten kunnen uitspreken. Daar staat tegenover dat de werkgever ook kan utspreken wat hij van de terugkerende werknemer verwacht. Zo zorg je voor rust en daarmee een vloeiender terug keer. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen!

Mijn persoonlijke verhaal hierover lees je op de verhalen pagina van deze site.

Heb je vragen of suggesties? Wil jij jouw verhaal kwijt? Laat het ons weten! Wij hebben meerdere mogelijkheden om jouw jou verhaal te laten vertellen!

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *