Zorgverlof. Weet jij hoe het werkt?


Iedere werkende Nederlander heeft recht op zorgverlof. Daar zijn verschillende regelingen voor, maar ik ga het nu hebben over het kortdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof houdt in dat een werknemer recht heeft op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van o.a. een echtgenoot, een geregistreerd partner en zijn of haar kind. Een werkgever kan zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf bij de afwezigheid van de werknemer in ernstige problemen zou komen. Maar wanneer het zorgverlof eenmaal is ingegaan, kan dit niet meer door de werkgever worden stopgezet.

Het gaat om verlof om kortdurende zorg te kunnen bieden. Vaak zal dit verlof niet meer dan enkele dagen in beslag nemen. In totaal hebben werknemers op fulltime basis recht op maximaal 10 verlofdagen per jaar. De eis dat de verzorging door de werknemer noodzakelijk is, houdt niet alleen in dat sprake moet zijn van een noodzaak om een zieke te verzorgen. Ook moet deze zorg niet door iemand anders kunnen worden verstrekt dan door de werknemer.

Een werknemer die een beroep doet op kortdurend zorgverlof om voor de kinderen te zorgen omdat zijn vrouw een operatie ondergaat i.v.m. het verwijderen van haar baarmoeder valt niet onder kortdurend zorgverlof. De werknemer geeft aan dat zijn vrouw na de operatie niet mag tillen of bukken. Kortdurend zorgverlof gaat om de zorg voor een zieke huisgenoot, niet over de zorg van niet zieke huisgenoten die normaal door de zieke huisgenoot zouden worden verzorgd. Op grond van de wet kan werknemer in bovenstaande situatie geen beroep doen op kortdurend zorgverlof.

 

 

 zorgverlof

Hoe ga je om met kortdurend zorgverlof?

Ouders hebben hier wat vaker mee te maken. Logisch natuurlijk, je kunt niet iedereen even vragen om voor je zieke kind te zorgen. En je wil dit vaak gewoon liever zelf doen. Jij als ouder weet wat het beste is voor je kind.

Met kortdurend zorgverlof moet je omgaan alsof je jezelf ziek meldt. Dus stel de werkgever in gelegenheid om, als het nodig is, vervanging voor jou te regelen.

Moet je plotseling weg omdat een kind ziek is geworden op school? Dan maak je gebruik van een calamiteitenverlof. Is het nodig dat je de volgende dag ook thuis bent bij je zieke kind, terwijl je eigenlijk moet werken? Dan gaat dit over in kortdurend zorgverlof.

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen?utm_campaign staat dit alles kort en bondig beschreven. Ook wordt het calamiteitenverlof en het langdurend zorgverlof hier kort maar krachtig uitgelegd.

Gelukkig is het dan ook niet een heel ingewikkeld verhaal en zou het dus voor werkgevers ook geen probleem moeten zijn!

 

Vond je de informatie uit deze blog nuttig? Laat het mij weten! Heb je aanvullingen of wil jij je eigen verhaal vertellen? Neem contact met ons op en wie weet zie jij je verhaal straks terug op deze site!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *