Wat vergoed de zorgverzekeraar?


Er is altijd veel om te doen geweest en nog. Wat vergoed de zorgverzekeraar. En als je zwanger bent, wil je je niet ook nog druk maken om vergoedingen. Daarom deze blog.
Er wordt vanuit de basisvergoeding veel vergoed rondom zwangerschap, bevalling en kraamzorg. Maar niet alles! In deze blog enige uitleg over wel of geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamzorg.

Vergoeding vanuit de basispolis:

In Nederland ben je verplicht om een basispolis af te sluiten bij een ziektekostenverzekeraar. De inhoud van deze basispolis wordt dan ook bepaald door de overheid.

In de basispolis wordt het volgende vergoedt omtrent zwangerschap, bevalling en kraamzorg:

# Bevalling in het ziekenhuis wordt uitsluitend door de basisverzekering vergoed als er medisch noodzaak is. Voorbeelden van medische noodzaak zijn: Bepaalde ziekte van de moeder: Epilepsie met of zonder medicatie, hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte, immuunsysteemziekte, schildklieraandoening. Ook problemen tijdens eerdere zwangerschappen en de bevalling van meerlingen wordt gezien als een medische noodzaak. Is deze er niet dan is er een verplichte eigen bijdrage. Op datum van dit schrijven is die eigen bijdrage 316.08 euro, je betaald deze bijdrage voor de verloskamer.

# Bij een thuisbevalling worden alle verloskundige kosten gedekt door de basisverzekering. Het kraampakket of de losse onderdelen uit het kraampakket kun je zelf aanschaffen.

# Bezoeken en consulten bij de huisarts of verloskundige worden gedekt door de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Let er wel op of de verloskundige is gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Is de verloskundige van jou keuze niet gecontracteerd, dan krijg je een kleinere vergoeding. Zie hierover mijn blog: Eigen keuze.

# In principe wordt alleen de standaard 20-weken echo gedekt door de basisverzekering. Over de vergoeding van de 8 en 12-weken echo kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Alleen in bepaalde gevallen worden deze gedekt, bijvoorbeeld als je ouder dan 36 bent of als er een medische reden is. Soms is het medisch noodzakelijk om nog meer (tussentijdse) echo’s uit te voeren. Bij een medische noodzaak worden deze gedekt door de basisverzekering. Verder heb je bij bepaalde medische indicaties recht op de combinatietest voor onder andere downsyndroom en de NIPT. Laatstgenoemde wordt alleen vergoed bij een medische indicatie of bij een positieve combinatietest. Voor de tests is een verwijzing van de huisarts, specialist of verloskundige nodig. Voor echo’s betaal je overigens geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Voor prenatale diagnostiek en bloedonderzoek betaal je wel een eigen risico.

# Kraamzorg wordt gedekt door de basisverzekering voor minimaal 24 uur en maximaal 80 uur. De zorg die nodig is, wordt verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de dag van de bevalling. Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage van 4,15 euro per uur (voor een thuisbevalling) en een eigen bijdrage van 33 euro per dag voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie. Is er wel een medische indicatie? Dan vervalt de eigen bijdrage voor kraamzorg. Het is overigens mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor de eigen bijdragen die gelden voor kraamzorg. Verder geldt er geen eigen risico voor kraamzorg, alleen voor medische nazorg en geneesmiddelen na de bevalling.

 

images zwanger notities

 

Vergoeding vanuit de aanvullende polissen:

Zo’n beetje alles wat niet vanuit de basispolis wordt vergoed, is wel in een aanvullende vergoeding te vinden. Het hangt alleen wel erg af van wat je ziektekostenverzekeraar aanbied. Onderstaand enkele voorbeelden.

# Zwangerschapscursussen. Je hebt hier een aanvullende zorgverzekering voor nodig met dekking voor preventieve cursussen. Informeer bij de verzekeraar of de gewenste cursus wordt gedekt. Voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

# Voor de eigen bijdrage van de poliklinische bevalling kun je jezelf wel aanvullend verzekeren. Alleen als er sprake is van een medische noodzaak krijg je wel een volledige vergoeding voor de verloskundige zorg vanuit de basisverzekering. Er geldt verder geen eigen risico voor verloskundige zorg.

# Het is dus mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor de eigen bijdragen die gelden voor kraamzorg. Vaak gaat dit om de eigen bijdrage per uur. Omdat die vergoeding uit de aanvullende verzekering komt geldt er geen eigen risico voor, alleen voor medische nazorg en geneesmiddelen na de bevalling.

# Lactatiekundige hulp kan een uitkomst zijn. Hier valt bijvoorbeeld onder: voorlichting en advies, het aanleggen van de baby’s, en hulp bij onvoldoende melkproductie en/of groei van de baby. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die vanuit het aanvullende pakket een vergoeding bieden voor lactatiekundige zorg.

# Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen er allerlei kwaaltjes ontstaan in de spieren, botten en/of gewrichten, zoals bekkeninstabiliteit. Fysiotherapie of oefentherapie kan in dat geval een uitkomst zijn. Voor volwassen is er echter geen dekking vanuit de basisverzekering voor fysio- of oefentherapie, alleen bij bepaalde chronische aandoeningen. Het is wel mogelijk om je voor de kosten van fysiotherapie aanvullend te verzekeren. Voor de aanvullende dekking geldt overigens geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Praktische informatie:

Na de geboorte moet moet de baby binnen vier maanden worden aangemeld bij de zorgverzekeraar van jou of je partner. Omdat kinderen gratis zijn ‘meeverzekerd’ op de polis van één van de ouders is het doorgaans verstandig om de baby in te schrijven bij de ouder met de meest uitgebreide zorgdekking. Partners hoeven overigens niet dezelfde (uitgebreide) dekking te hebben voor de verzekering van het kind. De zorg die nodig is voor kinderen is uitgesloten van het eigen risico.

Verder is het per ziektekostenverzekeraar verschillend hoe ze om gaan met uitzonderingen. Zorg altijd dat ze het advies of de conclusie per brief op per mail bevestigen.

Ik hoop dat je deze blog informatief vond. Schroom niet om een aanvulling te doen, of te laten weten dat je het leuk vind!

Bewaren

Bewaren

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *